Certifikácia

Medzinárodná norma FAO ISPM 15/2002 stanovuje fytosanitárne požiadavky pre tepelné ošetrenie dreveného obalového materiálu. ​Spoločnosť Drevovýroba je vlastníkom uvedeného certifikátu.

Referencie

  • KNAUFINSULATION,s.r.o. Nová Baňa
  • Bučina DDD Zvolen
  • Wienerberger,s.r.o. Zlaté Moravce
  • PORFIX,s.r.o. Zemianske Kostolany
  • ALCAN EXtrusions.s.r.o.Levice
  • SAPA Profily,a.s. Žiar nad Hronom
  • ENPAY Transformer s.r.o. Krškany